Hanke
Kehittämishanke - 269558

Satumainen Suupohja

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

- 30.01.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Satumainen Suupohja -hankkeen tavoitteena on Visit Suupohja -sivuston (visitsuupohja.fi) sekä alueen matkailupalvelujen kehittäminen ja uudenlainen näkyvyys. Hankkeen kehittämistoimenpiteillä, kuten esim. XR-teknologialla tuotettujen 360⁰ videoiden, kuvien ja 3D mallinnusten avulla tavoitellaan sitä, että sivusto vastaa yhä paremmin alueen asukkaiden, yrityksien, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeita myös ulkomaiset matkailijat huomioiden. Hankkeessa kerätään alueelta matkailussa hyödynnettäviä tarinoita, joita sitten hyödynnetään sivustolla ja muussa materiaalissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269558

Loppumispäivämäärä

30.01.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt