Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 25765

Saunakylän toimintaedellytysten parantaminen

Suomen Saunakulttuuri ry

01.05.2016 - 04.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa parannetaan Jämsän Juokslahden Saunakylän toimintaedellytyksiä, erityisesti alueen käytettävyyttä ja turvallisuutta. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2016-31.12.2018. Han-kealueena on Jämsän Juokslahteen rakentuva, kaikille avoin, savusaunakulttuurin esittelyyn erikoistunut virkistys- ja vapaa-ajanviettoalue, jossa on mahdollisuus saunoa savusaunassa ja virkistyä Päijänteen rantamaisemissa. Alueelle siirretään Muuramessa toimintansa päättäneen Saunakylän 24 historiallista savusaunaa, joiden myöhempi kunnostus ja käyttö edellyttävät tontin kehittämistä. Tavoitteena on, että vuoden 2019 aikana Muuramen saunoista 10 saunaa on kunnostettu ja otettu käyttöön yleisölle saunottaviksi saunoiksi Juokslahdessa ja 14 saunaa kunnostettu esittelemään suomalaisen savusaunakulttuurin kehitystä ja sen ominaispiirteitä maamme eri osissa. Saunakylän toimintaedellytyksien parantaminen -hankkeelle haetaan hanketukea alueen turvallisuutta ja käyttöä parantavien investointien toteuttamiseksi: pelastusajoneuvot kantavan huolto- ja pelastustien rakentamiseksi tontin poikki, entisen peltomaan yleiseen maisemointiin ja niityn perustamiseen virkistysaluekäyttöä varten, sähköliittymän hankkimiseksi ja puhtaan veden ja pesuveden turvaavan kaivon rakentamiseksi tontilla, jossa ei ole rantaviivaa. Lisäksi toteutetaan alueen käyttäjiä palvelevat ulkohuussit (2kpl) ja grillauspaikka (1). Hankkeeseen liittyy myös saunarakennuksien siirto Muuramesta Jämsään varastoitavaksi ja kunnostusta odottamaan. Investointihanke luo Saunakylän tulevalle käytölle kestävän perustan ja parantaa alueen käytön edellytyksiä. Se tukee virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa erityisesti Juokslahden ja Vekkulan alueella, Jämsän matkailu- ja kulttuuripalveluita sekä Keski-Suomi- kansainvälinen saunamaakunta- teeman maakunnallista kehittämistavoitetta. Hankkeella on myös valtakunnallista merkitystä saunakulttuurin vaalimisen lähtökohdasta. Hankkeen toteuttamisesta sekä Jämsän Saunakylästä vastaa Suomen Saunakulttuuri ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

25765

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

04.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt