Hanke
Investointihanke - 253687

Saveenkylän Vesiosuuskunnan liittyminen kunnan vedenjakeluun

Saveenkylän vesiosuuskunta

- 30.01.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Saveenkylän vesiosuuskunta. Talousveden laadun parantaminen, talousveden laatu ei täytä kaikilta osin laatuvaatimuksia. Vedessä liika suuri rauta määrä sekä sakka jota ei saada nykyisillä putsaus menetelmillä poistettua. Liittyminen Ilmajoen kunnan vedenjakelun piiriin. Vesiosuuskunta ostaa talousveden ilmajoen kunnalta ja vesiosuuskunta hoitaa veden jakelun omille osakkaille.Liittymisestä aiheutuvat uusien putkistojen rakennustyöt ja muutokset vanhaan putkistoon. Veden laadun parantaminen vaikuttaa koko saveenkylän vesiosuuskunnan jakelupiirissä olevien talouksien turvalliseen talousveteen ja luo kylälle elinvoimaa. Hanke toteutetaan syksyn 2023 ja vuoden 2024 aikana. Alue on Ilmajoen Saveenkylä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

253687

Loppumispäivämäärä

30.01.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt