Hanke
Kehittämishanke - 276936

Savon maatalouden tulevaisuuskuvat

Luonnonvarakeskus

- 29.04.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Savon maatalouden tulevaisuuskuvat -hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen (Luke), Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun yhteistyönä. Hanke toteutetaan Pohjois- ja Etelä-Savon maakunnissa sen varsinaisia kohderyhmiä ja suoria hyödynsaajia ovat alueen maatalousyrittäjät, elintarviketeollisuus ja alan neuvonta. Välillisinä kohderyhminä hankkeesta hyötyvät tutkimus- ja oppilaitokset. Myönteisten ympäristö- ja eläinten hyvinvointivaikutusten kautta välillisenä kohderyhmänä on periaatteessa koko yhteiskunta. Hankkeen päätavoitteena on luoda visio Savon maatalouden kestävästä tulevaisuudesta nostamalla esille myös valtavirrasta poikkeavia skenaarioita ja tulevaisuuskuvia. Hankkeen toimenpiteissä: 1) muodostetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia siitä, millaisesta maataloustuotannon harjoittamisesta Pohjois- ja Etelä-Savon nuoret haaveilevat, 2) nostetaan esille tuotantomalleja, joilla modernit nautatilat voivat tuottaa maitoa ja naudanlihaa mahdollisimman ympäristö- ja resurssitehokkaasti, 3) muodostetaan malleja, jotka tukevat nykyistä paremmin hankealueen maatalousluonnon monimuotoisuutta, 4) jaetaan hankkeessa syntyvää tietoa ajantasaisesti kohderyhmille. Toimenpiteiden perusteella luodaan visio Savon maatalouden kestävästä tulevaisuudesta. Visio toimii herättelijänä, keskustelun pohjana ja strategiavalintojen tukena, ja siinä on paikka monenlaisille tavoitteille, tiloille, viljelijöille ja toimintamalleille, jotka kaikki viitoittavat tietä nykyistä kestävämpään suuntaan. Maatalousyrittäjät voivat hyödyntää hankkeen välittämää tietoa suoraan yritystoiminnassaan. Tämä mahdollistaa toisaalta nykyistä monimuotoisemman yritysrakenteen ja paremmat mahdollisuudet maatalousympäristöjen biodiversiteetin lisäämisen mutta toisaalta myös modernien nautatilojen keskittymisen ilmastotehokkaaseen ja vähähiiliseen tuotantoon.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

276936

Loppumispäivämäärä

29.04.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt