Hanke
Kehittämishanke - 132581

School of Skills athletics

Finlands Svenska Idrott rf

31.08.2020 - 04.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Finlands Svenska Idrott r.f. vill tillsammans med Österbottens Idrottsdistrikt och Svenska Finlands Idrottsförbund skapa förutsättningar för att svenska Österbottens ungdomar och framförallt nyinflyttade hittar en naturlig arena för gemenskap och socialt liv inom idrottsföreningarnas verksamhet. Detta strävade projektet Talangjakten till och det här projekt är en naturlig fortsättning på. Grundidén är att motivera barn och ungdomar att utveckla olika färdigheter som de kommer att ha fördel av i sitt fortsatta idrottarliv, oberoende av gren. Österbotten är området var FSI vill testa konceptet. Genom att förnya verksamhetens innehåll vill projektet förebygga drop out-fenomenet samt höja ungdomarnas allmänna hälsa, öka intresset för att röra på sig och även höja på idrottsliga prestationer. En god allmän hälsa ökar även inlärningsförmågan och ger en god grund även i arbetslivet. Projektets mål är att motverkaden den negativa trend som råder inom friidrotten just nu genom att rida på den boost som Talangjakten medförde i Österbottens Idrottsdistrikt. Då övriga Finlands friidrottsföreningar tappar utövare har ingen minskning skett inom svenska Österbotten så länge Talangjakten pågick 2016 till 2018. Nu erbjuder nästa projekt konkreta redskap på hur föreningarna kan lägga upp sin träningsverksamhet med fokus på tränarna, ledarna och de yngre barnen samt den egna tränings- och verksamhetsmodellen. Riktlinjerna: 1. en aktiv svensk ungdomsverksamhet som fungerar över orts- och språkgränser och är en naturlig samlingsplats för ungdomar och ger möjlighet till interaktion och inkludering 2. att aktivera flera ungdomar med i friidrottsverksamheten på de orter där projektet är verksamt 3. en god träningsverksamhet för ungdomar som ger dem en möjlighet att bli idrottare på högre nivå 4. flera vuxna med i en generationsöverskridande verksamhet 5. bättre kvalité i utbudet på friidrottstjänster i Österbotten för att på sikt få fram flera framgångsrika idrottare

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

132581

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

04.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt