Hanke
Kehittämishanke - 36673

Siikajoki-Helsinki-Al Arroub – suomalais-palestiinalaisena taiteilijayhteistyönä syntyvä esityskokonaisuus

Kassandra ry

30.11.2016 - 31.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Siikajoki-Helsinki-Al Arroub (myöh. S-H-A) on Siikajoen, Helsingin ja palestiinalaisen pakolaiskylän Al Arroubin varaan rakentuva esityskokonaisuus. Suomalais-palestiinalaisena taiteilijayhteistyönä syntyvä kokonaisuus käsittelee kokemuksia kulttuurien ja yhteisöjen erilaisuudesta ja ihmisten samanlaisuudesta. Esitys puhuu juurista, turhaumasta, kaipuusta, yhteentörmäyksistä ja arkisista asioista. Teoskokonaisuuden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja tietoa kolmen valitun (Siikajoki, Helsinki, Al Arroubin pakolaiskylä) maailman erilaisuudesta, mutta samalla arjen ja siihen liittyvien toiveiden samanlaisuudesta. Teos saattaa tekijät ja siihen osallistuvat katsojat pohtimaan, miten yhteinen hyvä elämä näistä erilaisista lähtökohdista on mahdollinen ja mitä se meiltä kultakin vaatii. Kokonaisuus koostuu neljästä julkisesta osasta: 1) S-H-A osallistava videoblogi kevättalvella 2017. 2) S-H-A -esityksen harjoituskausi loppukeväästä 2017 sisältäen yleisölle avoimen esitysdemon Work-in-Process -periaatteella. 3) S-H-A -esityksen ensi-esitykset sekä lisäesityskiertue syksyllä 2017. 4) S-H-A -soveltavan teatterin keinoja hyödyntävät ja esityksen teeman liittyvät työpajat, jotka järjestetään esitysten yhteydessä syksyllä 2017. S-H-A-hankkeessa pyritään yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen luovasti ja uusia osallistamisen kanavia kokeillen. Esityskokonaisuuden osilla - videoblogi, esitysdemo sekä itse näyttämöteos ja työpajat - on tarkoitus kannustaa matalan kynnyksen osallistumiseen ja luomaan tapahtuma, joka on olemassa kaikkia kuntalaisia varten. Pyrkimyksenämme on tavoittaa eritaustaiset kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat laajasti ja monimuotoisesti sisältäen välittömän vuorovaikutuksen, keskustelun ja kokemusten jakamisen. Hankkeen tavoitteena on myös aktivoida alueen kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa sekä luoda verkostoja eri toimijoiden välille myös tulevaisuudessa tehtävien kulttuurihankkeiden mahdollistamiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

36673

Aloituspäivämäärä

30.11.2016

Loppumispäivämäärä

31.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt