Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 9745

Siikalatvan kylät Vaihe III Pulkkila_Piippola 2016

Siikalatvan Kyläverkot Oy

20.10.2015 - 11.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen sisältö: Hankkeessa toteutetaan nopeat laajakaistayhteydet valokuitutekniikalla Siikalatvan Pulkkilaan ja Piippolaan. Hanke koskee tilaajaverkkoja (kyläverkkoja). Tilaajaliittymät toteutetaan kiinteillä valokuituyhteyksillä, symmetrinen 100 Mbit/s. Hankealue kuuluu ydinmaaseutu- ja haja-asutusalueeseen. Tämä hanke liittyy aiemmin toteutettuihin Siikalatvan Rantsilan ja Kestilän laajakaistahankkeisiin. Näiden hankkeiden yhteisenä lopputavoitteena on saada edistykselliset laajakaistaverkot toteutettua kattavasti koko Siikalatvan kunnan alueelle. Hankkeen tavoitteet: Nopeat tietoliikenneyhteydet parantavat yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, luovat alueelle uutta yritystoimintaa sekä mahdollistavat uusien julkisten ja yksityisten palvelujen käyttöönottoa. Hanke lisää kunnan ja maaseudun elinvoimaisuutta ja asumisen viihtyvyyttä ja sen odotetaan pitemmällä tähtäimellä vaikuttavan positiivisesti Siikalatvan kunnan asukasmäärän ja yritysten kehitykseen ja sitä kautta myös kunnan verotulojen positiiviseen kehittymiseen. Kohderyhmät: Siikalatvan kunta ja sen palveluyksiköt ja kiinteistöt kunnan eri kylillä, kuntalaiset, yhteisöt, yritykset, maatilat ja loma-asutus. Kohderyhmään kuuluvat myös kunnan eri kylissä toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. Kiinteää puhelinverkkoa ja sen kautta tarjottuja laajakaistapalveluja on purettu hankealueella laajasti, eikä jäljellä oleva kiinteä verkko pysty turvaamaan kaikilta osin nykyisiä eikä tulevia palveluja Myöskään alueella olevat langattomat verkot eivät tarjoa riittävää palvelutasoa. Hankkeen taustalla on tarve mahdollistaa nykyaikaisen ja tulevaisuuden asumisen ja asioinnin tarvitsema tietoliikenne ja turvata ydinmaaseudun elinvoimaisuus ja palvelujen saatavuus alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9745

Aloituspäivämäärä

20.10.2015

Loppumispäivämäärä

11.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt