Hanke
Kehittämishanke - 150796

Siilinkylien imago ja yhteistyö

Siilinkylät ry

28.02.2021 - 05.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Siilinkylien imago ja yhteistyö -hanke on Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:n ja Siilinjärven kylä- ja asukastoimijoiden yhteinen hanke. Hankkeessa parannetaan kylien ilmettä, tiedotusta sekä luodaan pohjaa verkostoyhteistyölle. Hankkeen myötä esiselvitetään Siilinkylien alueella millaisia tarpeita on kylien kylänraittien ilmeen kohentamiselle, ilmoitustaulujen ja postilaatikkorivien hankkimisille / uudistamiselle. Järjestetään yhteistä tiedotuksen ja viestinnän lisäämisen opetusta kylätoimijoille, tehdään yhteisiä tapahtumapöytiä sekä kartoitetaan kylien tarpeet ja resurssit investointihankkeen pohjaksi. Hanke edistää kylien välistä yhteistyötä, näkyvyyttä, sekä lisää Siilinjärven kylien vetovoimaisuutta. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n strategiaa. Hanke toteutetaan Siilinjärven kunnan alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

150796

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

05.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt