Hanke
Kehittämishanke - 14044

Siipikarjanlannan käytön tehostaminen (TEHOLANTA)

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

30.09.2015 - 07.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Siipikarjanlannan käytön tehostaminen (TEHOLANTA) Kaikkien elinkeinojen ja toimialojen on toiminnassaan huomioitava luonnonvarojen tehokas ja kestävä käyttö. Siipikarjantuotannon voimakas keskittyminen Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan alueille on paikallisesti johtanut liian korkeisiin peltojen fosforilukuihin ja kasvaneeseen vesistökuormitusriskiin. Onkin tärkeää kehittää siipikarjanlannan käsittelyyn ratkaisuja, jotka sekä tehokkaasti vähentävät kuormitusriskiä että tehostavat lannan hyödyntämistä. Tässä hankkeessa luodaan yhteistyössä siipikarjantuottajien kanssa uudenlaiset, lannan energiasisällön hyödyntämiseen ja ravinteiden kierron tehostamiseen tähtäävät lannankäsittelyn ratkaisumallit tilatasolla ja mahdollisesti myös tilojen yhteistoimintana. Tavoite on luoda monistettavat ja tiloilla suoraan käyttöönotettavat esimerkkiratkaisut, joiden kannattavuus ja tekninen toimivuus on hankkeessa tehtävillä demonstraatioilla varmistettu. Samalla arvioidaan lainsäädännön ja yhteiskunnan muihin vaateisiin vastaavien esimerkkiratkaisujen elinkaariset vaikutukset ympäristöön. Tuotannon resurssitehokkuutta edistetään nykyisten levityskäytäntöjen tehostamisen lisäksi kehittämällä lannan ravinteiden ja energiasisällön hyödyntämistä termisillä käsittelyillä ja biokaasutuotannolla. Tällöin voidaan korvata tiloilla käytössä olevia polttoaineita saavuttaen samalla ympäristöhyötyjä. Terminen käsittely (lähinnä poltto) saattaa mahdollistaa lannan fosforin tiivistämisen tuhkaan, mikä helpottaisi fosforin hyödyntämistä etäämmällä sijaitsevilla alhaisen fosforiluvun pelloilla ja keventäisi tilan lantalogistiikkaa. Uudenlaisen biokaasuprosessin myötä kaikki lannan ravinteet ml. typpi voitaisiin hyödyntää ravinnekierroissa energiantuotannon lisäksi. Myös biokaasuprosessin käsittelyjäännöksestä erotettu kuivajae voi olla kuljetettavissa kauemmas tilalta/alueelta. Ratkaisuja kehitetään kiinteässä yhteistyössä koko elinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14044

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

07.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystuet.

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt