Hanke
Kehittämishanke - 256243

Siirtolaisuudesta voimaa Kaustiselle

Arviiti ry

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on koota yhdeksi digitaaliseksi kokonaisuudeksi Kaustiselta lähteneiden kaukosiirtolaisia ja heidän jälkipolviaan koskevat aineistot. Tavoitteena on koota ja tallentaa Kaustisen alueen siirtolaisia koskevat henkilöhistoriat, elämäntarinat, työhistoriat ja yhteiskunnallista asemaa koskevat tiedot. Tavoitteena on selvittää, miten kotimaahan palanneet siirtolaiset löysivät paikkansa Kaustisella ja millaista osaamista he toivat mukanaan esim. maatalouteen, rakentamiseen, asumiseen, hallintoon ja yhdistystoimintaan. Tavoitteena on kartoittaa siirtolaisten vaikutus kotipaikkakunnan elämään ja Suomen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Hankkeen keskeinen tavoite on tallentaa siirtolaistiedot jälkipolville aktiivisessa yhteistyössä jälkipolvien kanssa. Hankkeen digitaalinen toteutus mahdollistaa jatkuvuuden ja saavutettavuuden. Digitaalinen aineisto kannustaa siirtolaisuusteemasta kiinnostuneita täydentämään tietoja jatkuvasti hankkeen päätyttyäkin. Osallistamalla nuoret hankkeen aktiivisiksi toimijoiksi tuotoksesta saadaan kestävä ja jatkuvasti täydentyvä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256243

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt