Hanke
Investointihanke - 293638

Sikurin kentän kehittämishanke 2024

Sikurin-Kolkon kylätoimikunta ry

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Sikurin kentän kehittämishanke 2024 Hankkeen tarkoitus ja tavoite Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on edelleen kehittää ja monipuolistaa Sikurin kentän palvelutarjontaa. Hanke on kirjattu kylän toimintasuunnitelmaan toteutettavaksi kesä 2024 aikana. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja varmistaa urheilukenttä alueen palveluvarustusta niin, että se on käytettävissä ja toimivana tarvittaessa myöskin talven aikana. Hankkeen yhteydessä tehdään kentälle muutamia tarpeellisia pienhankintoja

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

293638

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt