Hanke
Kehittämishanke - 122135

Silta kotiin

Pomarkun kunta

16.02.2020 - 19.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pomarkku on sopivan kokoinen paikka asua ja yrittää. Kunnan peruspalvelut ovat hyvällä tasolla. Suomessa kunnat ovat kuitenkin jakautumassa kahteen kategoriaan - asukaslukuaan kasvattaviin ja muuttotappiosta kärsiviin kuntiin. Väestön keskittymisen johdosta valtaosa Suomen kunnista on suurien haasteiden edessä säilyttääkseen elinvoimansa. Nämä elinvoimahaasteet ovat suuria myös Pomarkussa. Kunta haluaa toimia muuttaakseen kehityksen suunnan, ja apuna tässä on suunniteltu hanke ”Silta kotiin”. Uusi Kakskolmosen yritysalue on valmistumassa, ja uusi markkinointityöryhmä tekee töitä kunnan imagon parantamiseksi, kuntalaisten viihtyvyyden lisäämiseksi sekä uusien asukkaiden hankkimiseksi. Yhtenä markkinoinnin kärkenä halutaan hyödyntää Pomarkun vanhan sillan uudelleen rakentamisen valmistumista. Silta on osa Suomen kauneimpiin kuuluvaa kylänraittia ja pomarkkulaisten identiteettiä. Sillan rakennustyöt ovat saaneet paljon huomiota myös mediassa. Pomarkun kunnan slogan ”Silta kotiin” on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan ennen! Markkinointihankkeen tavoitteena on kuntalaisten aktivoiminen, kunnan imagotyön kehittäminen ja asumisviihtyvyyden parantaminen. Keskiössä on paikallisidentiteetin vahvistaminen ja yhteisöllisen toimijuuden edistäminen. Vaikka avajaisjuhlia on jouduttu siirtämään, aiotaan niitä kuitenkin hyödyntää markkinoinnissa. Avajaisjuhlien järjestämisessä osallistetaan paikalliset yhdistykset ja yritykset mukaan toteuttamaan yhteistä tapahtumaa. Lisäksi tuodaan esiin Leaderin kumppanuutta hankkeessa, joka tähtää maaseutuasumisen mielikuvan parantamiseen ja paikallisidentiteetin edistämiseen. Hankkeen aikana tuodaan esiin Pomarkun yrittämismahdollisuuksia, aktivoidaan kesäasukkaita kesäkuntansa kehittäjiksi, kehitetään kylänraitin viihtyisyyttä, toimitaan yhteisöllisyyden edistämiseksi sekä päivitetään kunnan markkinointimateriaalia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

122135

Aloituspäivämäärä

16.02.2020

Loppumispäivämäärä

19.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt