Hanke
Kehittämishanke - 41637

SILTA

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry

01.04.2017 - 25.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa luodaan malli tukemaan nuorten yritystoiminnan jatkuvuutta. Tarve on noussut NY-ohjelmaan tai 4h:n nuorisoyrityksiin osallistuneiden nuorten tarpeesta. Reisjärven kr. opiston rittäjyyslinjalla valmentautuu vuosittain 16 opiskelijaa, mutta keväällä he jäävät ikään kuin tyhjän päälle. Osalla opiskelijoista olisi mahdollisuus työllistää itsensä yrittäjänä, mutta sopivaa matalan kynnyksen yritysmuotoa ei löydy. Alaikäisille tai opiskelijoille ei ole sopivaa yritysmuotoa, kun yrittäjyys ei ole enää pienimuotoista tai yritystoimintaa halutaan jatkaa ryhmänä. Harjoitusyritysohjelmissa on maksimiraja liikevaihdolle (7000/10000 €). Joissain tapauksissa raja voi olla este liiketoiminnan jatkamiselle. Tällaisessa tapauksessa liiketoimintaa voisi helposti jatkaa liittymällä osuuskuntaan. Tässä hankkeessa luodaan silta yrittäjyyden nuoriso-ohjelmista uudelle yrittäjyyden tasolle. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat 15-24 -vuotiaat yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret. Hankkeen avulla kehitetään valmennusta ja osuuskuntayrittäjyyttä tukemaan nuoria, jotka ovat osallistuneet NY - Vuosi yrittäjänä tai 4H-yritys -ohjelmiin tai hankkineet pohjalle muuta yrittäjyyskokemusta. Kohderyhmänä ovat erityisesti Reisjärven opiston yrittäjyyslinjalta valmistuneet nuoret sekä Keskipiste-Leaderin ja Rieska-Leader:n alueella yrittäjyyskokemusta kartuttaneet nuoret. Hankkeessa perustettavasta osuuskunnasta hyötyvät erityisesti nuoret, jotka opiskelevat oppilaitoksessa, jossa ei tarjota tuettua mahdollisuutta yrittäjyyteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

41637

Aloituspäivämäärä

01.04.2017

Loppumispäivämäärä

25.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt