Hanke
Investointihanke - 295167

SimWay ampumasimulaattorin uusi toiminnallisen ammunnan ohjelmisto ja laitteet

Vuolijoen Urheiluampujat ry

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vuolijoen Urheiluampujat ry hankkii kesän aikana simulaattoriammuntaan uuden practical-lajien ohjelman, pistoolin ja resetoivan ammunnanharjoittelulaitteen. Hankinnoilla tuodaan lisää ampumalajeja harjoitteluun, tehostetaan ampumakisoihin osallistuvien harjoittelua. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat seuran jäsenet, myös eri tapahtumissa simulaattoriin tutustuvat saavat uutta toimintaa kokeiltavaksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

295167

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt