Hanke
Investointihanke - 271824

SimWay Hunt metsästys-ja ammuntasimulaattorilaitteiston hankinta

Utajärven 4H-yhdistys ry

- 31.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Metsästyksen ja ammunnan harrastajia on alueellamme paljon. Lasten ja nuorten keskuudessa eräaiheiset kerhot, leirit ja tapahtumat ovat lisänneet suosiotaan. Kävijämäärät näissä kerhoissa ja tapahtumissa olleet non 800 käyntiä vuodessa. Kerhojen kautta moni nuori on innostunut hankkimaan metsästyskortin. SimWay Hunt metsästys-ja ammuntasimulaattorilaitteiston avulla saamme monipuolisuutta ammunnan kouluttamiseen ja harjoitteluun virtuaaliympäristössä. Se tukee kaikenlaista ammuntaharrastusta nuorista aikuisiin harrastajiin. Laitteiston avulla pystytään opettamaan erityisesti turvallista aseen käsittelyä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

271824

Loppumispäivämäärä

31.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt