Hanke
Investointihanke - 281475

Sinervän Pumptrack-rata

Multian kunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Multian kunnan lasten ja nuorten keskuudesta on noussut esille toive ja tarve pumptrack – radan rakentamiselle. Tähän saakka nuoret ovat kulkeneet lähikuntien radoilla (Keuruu, Haapamäki) harrastamassa. Multia on satsannut vahvasti lapsiin ja nuoriin mm. rakentamalla kokonaan uuden Sinervän koulun. Pumptrack-rata tulee osaksi uuden koulun pihakokonaisuutta tarjoten kaikenikäisille kuntalaisille mahdollisuuden monipuoliseen harrastamiseen. Tavoitteenamme on parantaa nuorten viihtyvyyttä ja yleistä hyvinvointia kunnassamme. Hankkeen toteuttajana on Multian kunta. Rata rakennetaan ja toteutetaan vuoden 2024 kesällä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

281475

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt