Hanke
Kehittämishanke - 103719

Sinne ja takaisin

Nouseva Rannikkoseutu ry

31.08.2019 - 28.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Sinne ja takaisin -hankkeen tavoitteena on erityisesti nuorten ja kulttuuriperintötoimijoiden kansainvälistymisen aktivointi ja kehittäminen Leader-ryhmän alueella sekä kotikansainvälistymisen että ulkomaille suuntautuvien opintomatkojen avulla. Tavoitteena on myös monikansallinen verkostoituminen ja uusien kumppanuussuhteinen luominen sekä kumppanirekisterin ja kv-toiminnan tukemisen toimintamallin laatiminen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä kansainvälistä hanketoimintaa, mikä tuo muun muassa enemmän osaamista ja resursseja alueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

103719

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

28.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt