Hanke
Paikallinen kehittäminen - 230603

Sisä-Suomen kalaraaka-aineen kartoitus

Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry

22.02.2023 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa selvittää alueen 1- ja 2- luokan kalastajien nykyinen kalastusvolyymi ja kalastuspotentiaali, olemassa olevat kalasatamat sekä käsittelytilat ja muu raaka-aineen kokoamiseen tähtäävä infrastruktuuri. Selvitys koskee Sisä-Suomen kalatalouden olemassa olevaa alkutuotantoa ja siihen liittyvää jalostusta, infrastruktuuria, raaka-ainevirtoja, kalastajien investointitarpeita sekä nykyistä logistiikkaa. Myös nykyiset ja potentiaaliset kalan ostajat selvitetään mahdollisuuksien mukaan. Syntyvän selvityksen pohjalta pystytään myöhemmässä vaiheessa laatimaan sekä paikallisia että alueellisia suunnitelmia ja suosituksia raaka-aineen saatavuuden parantamiseksi. Tällaisia suosituksia voivat olla vaikka kalasatamien kehittämisehdotukset tai hileasemien ja purkupaikkojen sijoittumista koskevat suositukset. Lopulta saadaan selville Sisä-Suomen ammattikalastuksen nykytila ja kalan alkutuotannon alkukäsittelyn infrastruktuurin kannattavuus ja logistiikan kehittäminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

230603

Aloituspäivämäärä

22.02.2023

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt