Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 242105

Sivuvirrasta tulovirraksi

Vuonteen Kalankasvatuslaitos

05.05.2023 - 30.04.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tässä hankkeessa testataan kalantuotannon sivuvirtojen tuotteistamista korkean arvon jatkojalosteiksi. Kiertotalouden näkökulmasta ns. Green Fishing ideologia uudistaa kalankasvatus- ja käsittelyprosesseja. Kalayritykset pääsevät kehittämällä vaikuttamaan omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja brändäämään omaa toimintaansa yhtenä biotalouden osa-alueena. Yritys on tekemässä sukupolvenvaihdosta ja laajentaa toimialaa kalaöljyn ja muista sivuvirroista saatavien raaka-aineiden tuotteistamiseen. Kalaöljy puristetaan sivuvirroista, ruodoista, päästä ja kalanlihasta, joita tulee lohen perkaamisesta. Visio on saada ongelmajätteenä tällä hetkellä oleva sivuvirta hyötykäyttöön aluksi omasta tuotannosta tulevien perkuujätteiden osalta, myöhemmin onnistuessaan laajentamalla toimintaa myös muilta kalankasvattajilta tuleviin sivuvirtoihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

242105

Aloituspäivämäärä

05.05.2023

Loppumispäivämäärä

30.04.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.1 Kestävän vesiviljelytoiminnan edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kestävä vesiviljely

Toimenpiteen tarkenne

Vesiviljelyn innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt