Hanke
Kehittämishanke - 149404

Smart lokal distansarbetshub – pilotprojekt Backgränd

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

31.12.2020 - 08.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet har som mål att skapa ett koncept för hur man kan starta en smart lokal distansarbetshub men också verkställa en sådan hub i praktiken i Backgränd by i Raseborgs stad. Det behövs modellbyar som kan stå som exempel för andra byar eller lokala samhällen, inte bara i Svenskfinland eller Finland utan också på en nordisk- och europeisk nivå. Eftersom projektet utgör en länk i Smarta byar-initiativet kommer resultaten att följas upp via temagruppen som verkar vid Landsbygdsnätverksenheten i Seinäjoki (JSM) och det europeiska smart village-nätverket. Hela projektet bygger på att minimera onödiga pendlingsmönster och stärka lokalsamhällets livs- och arbetsmiljö. Genom att folk vistas mer i ett lokalsamhälle finns också ett bättre underlag som konsumenter av lokalt producerad mat mm. Hållbarhetsaspekten är således en viktig utgångspunkt i projektet. Fokus ligger på att stärka byagemenskapen, skapa en ny service i det lokala samhället samt involvera fritidsbosättningen som en resurs för det lokala samhällets utveckling. Projektet kommer att samverka med pågående projekt och nätverk gällande smarta byar såväl nationellt som internationellt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

149404

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

08.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt