Hanke
Kehittämishanke - 48659

Smarta lösningar – på min gård i lokala nätverk

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

31.07.2017 - 27.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

"Smarta lösningar - på min gård i lokala nätverk " är ett projekt vars syfte är att kartlägga de österbottniska producenternas behov av samt intresse för att delta i olika utvecklingsåtgärder som befrämjar cirkulär ekonomi. Projektet kartlägger nuläget inom Sitras s.k. fem insatsområden och förutsättningarna för att kunna förverkliga cirkulär ekonomi i den österbottniska jordbruksbranschen. Projektets målsättning är också att skapa och stärka samarbets- och kunskapsnätverk till stöd för utvecklingen av cirkulär ekonomi. Projektet ordnar också informations- och diskussionstillfällen med temat "Cirkulär ekonomi - nuläge och framtid". Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga producenterna i Österbotten. Projektet vänder sig även till ovan nämnda regionens läroanstalter inom naturbruk, som söker information om cirkulär ekonomi. Projektet riktar sig också till regionens konsumenter av jordbruksprodukter och indirekt till övriga inom jordbruks- och skogsbrukskedjan t.ex. till livsmedelsförädlare, handeln, maskinförsäljare mm. Projektet riktar sig också till branschens samarbetspartner t.ex. SLC; Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f., Österbottens svenska producentförbund r.f., Lantbrukssällskapet i Österbotten, andra projekt eller organisationer som arrangerar liknande verksamhet till samma målgrupp i Finland t.ex. Finlands svenska Marthaförbundet r.f. Yrkesakademin i Österbotten (YA!) är projektets ansökare till projekt "Smarta lösningar - på min gård i lokala nätverk" Projektet "Smarta lösningar - på min gård i lokala nätverk" verksamhet sker under tiden 1.9.2017 - 31.8.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

48659

Aloituspäivämäärä

31.07.2017

Loppumispäivämäärä

27.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt