Hanke
Valmisteluraha - 278539

Sodankylän matkailun yritysryhmän valmisteluhanke

Sodankylän kunta

- 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Yritysryhmähankkeena Sodankylän matkailun kehittämisessä voidaan luoda kestävä pohja alueen matkailulle. Hanke ei vain paranna matkailukokemusta, vaan myös edistää paikallista elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja ympäristön hyvinvointia. Tavoitteena on toimia lähtökohtana laajemmalle keskustelulle ja yhteistyölle matkailun kehittämisessä Sodankylässä. Jotta tämä hanke saataisiin käyntiin, tarvitaan perusteellinen kartoitus mukaan lähtevistä yrityksistä sekä heidän tarpeistaan. Koska kunnassa ei ole riittävästi resursseja hankevalmisteluun, valmistelurahalla on tarkoitus palkata lisäresursseja tähän työhön. Yritysryhmähankkeen tarve on tunnistettu yrittäjien kanssa käydyissä keskusteluissa sekä työpajoissa, joissa pohdittiin alueen matkailutarjontaa kansainvälisille asiakkaille. Kohderyhmänä ovat kaikki Sodankylän kunnan matkailun parissa toimivat pienyrittäjät, jotka haluavat verkostoitua sekä kehittää omaa toimintaansa. Hanke madaltaa kynnystä yritysten yhteistyölle ja verkostoitumiselle. Samalla lisää yhteishenkeä, yhteisöllisyyttä sekä monipuolistaa mahdollisuuksia matkailun kehittämiselle Sodankylässä. Valmistelu pyritään toteuttamaan alkukeväästä 2024, jolloin varsinaista hanketta päästäisiin hakemaan kesään 2024 mennessä. Sodankylän kunta toimii valmisteluhankkeen hakijana ja hallinnoijana ja huolehtii hankkeen valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä ja työntekijän palkkauksesta sekä työtiloista. Hankkeesta toimitetaan rahoittajalle raportti toimenpiteiden toteuttamisesta ja varsinaisen yritysryhmähankkeen alustava luonnos, mikäli hankkeelle katsotaan olevan edellytyksiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278539

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt