Hanke
Kehittämishanke - 68777

Sopimuspalokunnat 2020

Savonrannan Vapaa Palokunta r.y.

02.04.2018 - 21.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvitys hankkeesta sopimuspalokuntien henkilöstön rekrytoinnin kehittämiseksi Esiselvityksen tavoitteena on selvittää mahdollisuudet käynnistää hanke " Sopimuspalokunnat 2022" ja tarkentaa käynnistettävän hankkeen toimintamahdollisuudet. Käynnistettävän hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten pystytään turvaamaan sopimuspalokuntatoiminta ja ensivaste / ensiauttaja- ja pelastuspalvelujen saatavuus harvaan asutulla maaseudulla sekä kaupunkitaajamissa. Sopimuspalokunnat toimivat osana pelastuslaitosta ja sopimuspalokuntien hoitamat tehtävät kattavat n. 90 % koko maan pinta-alasta ja noin 63 % pelastustoimen tehtävien lukumäärästä. Tämän toiminnan turvaamiseksi tarvitaan sopimuspalokuntiin lisää uusia toimivia ja sitoutuneita jäseniä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

68777

Aloituspäivämäärä

02.04.2018

Loppumispäivämäärä

21.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt