Hanke
Investointihanke - 267431

Sotkalle laavu

Sotkan kyläseura ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Sotkan kyläseura ry:n järjestämissä tapahtumissa kyläläisten keskuudessa on noussut esiin tarve omalle kokoontumispaikalle. Tätä tarvetta täyttämään kyläseura on päättänyt rakentaa laavun kyläläisten kokoontumispaikaksi. Laavu sijaitsee keskeisellä paikalla Rokualta Ouluun vievän Tervareitistön varrella. Laavun läheisyydessä kulkee myös virallinen kelkkareitti ja veneenlaskupaikka Oulujokeen on n. 0,5km päässä. Hankkeen tuloksena valmistuneista kiinteistä ja esteettömistä retkeilyrakenteista hyötyy näin ollen laajempi joukko kävijöitä. Laavun lisäksi rakennetaan käymälä ja kulku parkkipaikalta laavulle sorastetaan saavutettavuuden takaamiseksi. Rakentaminen tapahtuu Sotkan kyläseuran jäsenten kesken talkootyönä. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

267431

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt