Hanke
Kehittämishanke - 70947

South and north for better world

Iin Micropolis Oy

30.11.2018 - 07.04.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Iissä on tehty määrätietoista työtä vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi. Öljyn käytöstä on luovuttu, uusiutuvia energioita on käyttöönotettu niin tuuli- kuin aurinkovoimankin osalta, sähköautojen latausverkostoa on rakennettu ja kuntapalveluita vähähiilistetty. Kunta on energiaomavarainen ja sitoutunut 80 % kasvihuonekaasupäästövähennykseen vuoteen 2020 mennessä - 30 vuotta EU:n tavoitteita edellä. Tällä ilmastotyöllä on saatu aikaan päästövähennysten ohella uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja säästöjä. EU palkitsi iiläisen kehittämisyhtiö Micropoliksen parhaana energiaunioni ja ilmastotyö -kategoriassa komission vuoden 2017 RegioStars-kisassa. EU-palkinnon tuoma julkisuus ja kunnan toimet ovat saaneet iiläiset liikkeelle: Mitä me voimme tehdä? Mekin haluamme osallistua ja olla mukana rakentamassa ympäristöystävällistä kotipaikkaa! Niin yksittäiset kuntalaiset kuin yhdistykset ja yrityksetkin haluavat osallistua ilmastotalkoisiin. Tällä esiselvityshankkeella vastataan iiläisten intoon osallistua ilmastotyöhön. Esiselvityksen aikana työstetään varsinainen hankesuunnitelma siihen, miten iiläiset voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään ja toimia ympäristöystävällisemmin. Tavoitteena on löytää keinoja maaseudun asukkaiden, mökkiläisten, yhdistysten ja yritysten ympäristöosaamisen lisäämiseen käytännön toimilla. Keinoissa voivat olla mukana perinteiset toimet kuten öljylämmityksestä luopuminen ja siirtyminen paikallista työllisyyttä lisääviin uusiutuviin energioihin tai uudet keinot, joita etsitään kansainvälisen yhteistyön kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

70947

Aloituspäivämäärä

30.11.2018

Loppumispäivämäärä

07.04.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt