Hanke
Investointihanke - 278763

St Olav Ostrobothnia förenar Österbotten

Kvarnen samkommun

- 30.10.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pilgrimsvandringsleden St Olav Ostrobothnia sträcker sig från Karleby i norr till Sideby i söder. Leder består av 21 dagsetapper och totalt ca. 500 km. Ansökning om certifiering av St Olav Ostrobothnia sändes in i december 2023 till St Olofsleder i Finland rf. som fungerar som ACSOW:s nationella samordnare i Finland. Vår certifieringsansökan kommer först att behandlas i styrelsen för St Olofsleder i Finland rf., varefter vår certifieringsansökan och St Olofsleder i Finlands rf:s utlåtande sänds till ACSOW i Trondheim för slutligt beslut. Vi förväntar oss att bli certifierade under vårvintern 2024. Efter godkänd certifiering bör St Olav Ostrobothnia få en slutlig ruttmärkning, som har godkänts av ACSOW. Det här betyder att vi följer den ”Merkehåndbok for Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim” som ACSOW förutsätter för godkända och certifierade St Olavsrutter i Norden. I Merkehåndboken finns ett regelsystem för vilka typer av märken och symbolik som får användas vid ruttmärkningen av lederna i Norden. Utmed samtliga europeiska kulturrutter är kulturarvssymboliken mycket synlig. Den sammanför leden med logon, broschyrer och produkter. Projektet utvecklar kulturarvssymbolik och låter trycka infoskyltar och ruttmärker med St Olav symbolik, vi placerar ut lådor för pilgrimspass i terrängen och milstenar i Karleby, Vasa och Kristinestad. Ruttmärkningen av pilgrimsvandringsleden St Olav Ostrobothnia utförs med hjälp av frivilliga i Österbotten, vilket betyder att mobilisering och aktivering av föreningar, kommuner, enskilda aktörer och organisationer är en viktig del i det konkreta ruttmärkningsarbetet. Pilgrimsvandringsleden St Olav Ostrobothnia ska förena Österbotten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278763

Loppumispäivämäärä

30.10.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt