Hanke
Investointihanke - 266839

Ståbacka byanät

Ab Närpes Dynamo Net Närpiö Oy

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Projekt Byanät Ståbackas målsättning är att nå ut till alla hushåll och företag i Ståbacka by med optisk fiberkabel för att säkerställa goda och förmånliga bredbandsförbindelser på minst 1 Gbit/s samt kabel-TV utsändningar. Projektets ägare är Närpes stads dotterbolag Dynamo Net som sedan starten 2002 verkat för utbyggnad av ett operatörsneutralt fibernät i Närpes och dess byar. Dynamo Nets samarbetspartner Ståbacka Centralantenn driver byns kabel-TV nät och kan via projektet förnya och framtidssäkra sin verksamhet genom att flytta över till det optiska fibernätet. Målet är att höja byns livs- och attraktionskraft tack vare förbättrad service, som t.ex. möjligheter till diversifierad företagsverksamhet samt distansarbete och -vård.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266839

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun laajakaistainvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun laajakaistainvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun laajakaistainvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt