Hanke
Investointihanke - 269059

Stadion valaistus

Varkaus Racing Team ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on luoda Stadion valaistus Varkauden moottoriurheilukeskuselle. Stadion valaistuksessa speedway rata-alue valaistaa, jonka ansiosta alueen käyttöastetta voidaan listätä syksy- ja talviaikaan huomattavasti. Stadion alue tulee olemaan Suomen ensimmäinen valaistu rata-alue. Hankkeessa alueelle asennetaan nykyaikaisia ympäristöystävällisiä led valaisimia, kierrätettyjä- ja uusia valaisinpylväitä, sekä valaisimien sähköistykseen liittyvät maakaapelit. Hankkeessa Varkaus Racing Team Ry:n tarkoituksena on toteuttaa kaikki asennukset ja maansiirtotyöt talkootöinä. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen käyttöastetta huomattavasti, sekä lisätä alueen käyttöastetta talvisin yli laji- ja kuntarajojen. Syksyisin rata-alueella ylläpidetään VRT:n toimesta vapaaehtoisvoimin Varkauden ainutta ensilumen hiihtopaikkaa. Hankkeen odotetaan lisäävän eri yhdistysten ja toimijoiden aktiivisuutta käyttää rata-aluetta erilaisiin käyttötarpeisiin. Ensilumen hiihtomahdollisuuden ja moottoriurheilun lisäksi alueella on toteutettu Koko perheen talvitapahtumia, joita hankkeen myötä tulevaisuudessa on mahdollista järjestää myös arki-iltoina. Hankkeen hyöty on moninainen, sillä alueen toimijoiden: Varkauden kaupunki, Varkaus Racing Team Ry, Varkauden Urheiluautoilijat ja Autoliitto Varkauden osaston lisäksi VRT on avoin alueen käytön moninaistamiseen ja tarjoaakin aluetta käyttöön Varkauden ja lähikuntien yhdistyksille ja toimijoille. Kaudelle 2024 on jo suunnitteilla moottoriurheilutapahtumien lisäksi SPR Varkauden osaston suurharjoitus, Riikinvoiman hiihdonlähtöpaikka, ensilumen hiihto, sekä koko perheen tapahtumia. Hankeen laitehankinnat on tarkoitus toteuttaa talvella 2024 ja asennus-, sekä maanrakennustyöt suoritetaan vuoden 2025 loppuun mennessä. Hanke toteutetaan Varkauden Moottoriurheilukeskuksen alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269059

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt