Hanke
Kehittämishanke - 295261

Stolt producent!

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Informationsförmedlingsprojektet Stolt producent! har ambitionen att bistå lantbrukare, trädgårds- och pälsdjursproducenter i svenska Österbotten med framtidsbild, framtidstro och framtidskompetens. Detta görs genom att ordna informationstillfällen, publicera positiva och informativa nyheter på sociala medier samt ordna framtidsspaningar och nätverkssammankomster, varav en del i form av studieresor. Under projekttiden 1.6 2024 - 31.12 2026 arrangeras 38 tillställningar av olika slag och det målsatta deltagarantalet är 1155 personer. 80 nyheter publiceras med förväntat totalt 80 000 visningar. Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur s.k./Yrkesakademin i Österbotten är projektets genomförare. Projektets planering och verkställande sker i samarbete med producenternas organisationer. Effekten av projektet är högre kompetens hos deltagarna att navigera i en föränderlig verksamhetsmiljö. Sådana effekter är anpassning till klimatförändring, till förändrade marknader, till ny teknik och inte minst att ta till sig ny kunskap och nya idéer som kommer via forskning. Projektets attityd är att det lyckas bäst i en positiv miljö där man inte bara ser problem utan även möjligheter. Projektet hjälper även målgruppen att bygga och stärka nätverk. Lyckas vi i vår målsättning har såväl den ekonomiska, ekologiska som den sociala hållbarheten stärkts hos målgruppen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

295261

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt