Hanke
Investointihanke - 262406

Strömforsin ruukin käymälä

Strömforsin Yrityspuisto Oy

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Rakennetaan yleinen käymälä Strömforsin ruukkiin, Tallinmäki -nimiseen paikkaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Loviisan kaupungin kanssa niin, että kaupunki rakentaa käymälän tarvitseman kunnallistekniikan ja Strömforsin Yrityspuisto Oy rakennuttaa itse käymälärakennuksen. Käymälän perustaminen ruukkialueelle on tärkeää yleisen viihtyvyyden ja ympäristöterveyden kannalta, koska alueella ei tällä hetkellä ole vakituista yleistä käymälää. Kaupunki on toimittanut kesäajaksi alueelle Bajamajoja, jotka eivät kuitenkaan sovi jatkuvaan käyttöön vaan enemmänkin esim. tapahtumakäyttöön. Yleinen käymälä palvelee alueella vierailevia matkailijoita, alueella toimivia yrittäjiä ja alueella liikkuvia ruukin asukkaita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

262406

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt