Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 74875

Suitua-Sivolanniemi-Heiniranta jätevesiviemäröinti

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta

09.05.2018 - 15.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta rakentaa Koutaniemelle, Suitua-Sivolanniemi-Heiniranta alueelle paineviemärin. Osuuskunnan osakkaina ovat toiminta-alueen kiinteistöjen omistajat. Ensisijainen kohderyhmä ovat Koutaniemellä sijaitsevan pohjavesialueen ja Heinirannan ranta-alueiden kiinteistöt. Alueella asuu yli 200 vakituista asujaa. Loma-asuntojen käyttäjiin kuuluu arvioiden mukaan noin 300 henkilöä, joista suurin osa asuu Kajaanissa. Välillisinä hyödynsaajina alueen asukkaiden lisäksi on Kajaanin kaupunki, Kajaanin Vesi, Kajaanin kaupungin vedenkäyttäjät sekä Oulujärven virkistyskäyttäjät. Pohjavesialueen vakituisista talouksista arviolta 98 %:lla ja Heinirannan alueen vakituisista talouksista noin 70% jätevesijärjestelmä ei vastaa 31.10.2019 voimaan tulevaa vaatimustasoa. Yleistavoitteena on vedenoton turvaaminen pohjavesialueella sekä pohjavesialueen ja ranta-alueiden jätevesihuollon kuntoon saattaminen yhteisviemäröinnillä. Pohjavesialueella on Kajaanin Vesi liikelaitoksen kaksi vedenottamoa, joista otetaan noin 10 % Kajaanin kaupungin käyttövedestä. Hankkeen avulla jätevedet saadaan hallitusti jatkokäsittelyyn. Erillistavoitteet: 1. Mahdollistaa tärkeän pohjavesialueen ja ranta-alueiden jätevesihuollolle pysyvä ratkaisu 2. Pohjavesialueen vakituisista kiinteistöistä 100 % on yhteisviemäröinnin piirissä 3. Tarjota myös pohjavesialueen kausiasujille toimiva vaihtoehto ja pysyvä jätevesihuollon ratkaisu 4. Tarjota uusille rakentajille pysyvä ja toimiva jätevesihuollon ratkaisu myös pohjavesialueella ja ranta-alueilla. 5. Heinirannan alueen vakituisista kiinteistöistä 70% on yhteisviemäröinnin piirissä

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

74875

Aloituspäivämäärä

09.05.2018

Loppumispäivämäärä

15.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.2 Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt