Hanke
Kehittämishanke - 279023

SULAKE – HANKE

Muuramen Yrittäjät r.y.

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Yrittäjyys, monialainen yhteistyö ja kestävän kehityksen mahdollistaminen on keskeisessä roolissa alueellisen elinvoiman ja kasvun turvaamisessa. Tulevaisuuden Muuramen alueen kehittämisen suunnitteluhanke tuottaa esiselvityksen tulevaisuuden laajemmalle kuntayhteistyössä tehtävälle kehityshankkeelle. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa tarpeet alueen mikro- ja pk-yritysten kasvun tukemiseen, työvoiman saannin edistämiseen, verkostoitumiseen sekä vihreän siirtymän hankkeiden että kestävän kehityksen (vastuullisuus) toimenpiteiden edistämiseen. Lisäksi selvitetään tarpeet sekä mahdollisuudet kunnan ja yrittäjien yhteistyön kehittämiselle. Hanke tuottaa painotetun tietoperustan ja perusteltuja ratkaisumalleja jatkohankkeiden pohjaksi. Ennalta valittuja kartoitusta ja kehittämistä ohjaavia teemoja ovat vastuullisuus, monialainen yhteistyö, digitalisaation ja robotiikan hyödyntäminen sekä työvoiman saatavuuden turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

279023

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt