Hanke
Kehittämishanke - 155047

Suo as a Service

Oulun Yliopisto

31.12.2020 - 30.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vastatakseen kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin Suomen hallituksen strategisena tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Turpeen energiakäytön vähentäminen vaikuttaa suoraan alalla oleviin työpaikkoihin. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla turvetuotanto on merkittävässä roolissa. Suo as a Service -hankkeen päätavoitteena on tuottaa nopeasti käyttöönotettavia liiketoimintamalleja, sekä tarjota potentiaalisia tulevaisuuden skenaarioita turvetuotantoalueiden kannattavalle ja ympäristöystävälliselle liiketoiminnalle Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa. Selvityksessä muodostetaan yleisesti hyödynnettäviä toimenpiteitä, millä voidaan tukea paikallista elinkeinotoimintaa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeen pääkohderyhmät ovat turvetuotannosta kiinnostuneet yritykset, kunnat sekä Ely-keskus. Hankkeen lopputuloksena saadaan toimenpidesuositukset turvetuotantoalueita hyödyntävän liiketoiminnan kehittämiseksi Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa 0-1, 1-5 ja 5-10 vuoden aikajänteellä. Toimenpidesuositukset mahdollistavat käytännön kokeilut myöhemmissä vaiheissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

155047

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt