Hanke
Kehittämishanke - 66739

Suometsien Sadonkorjuu

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.07.2018 - 13.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on kehittää hankealueen suopuustojen puunkorjuuta siten, että puunkorjuun nykyisestä kausivaihtelusta aiheutuvat erilaiset ongelmat niin metsänomistajille kuin puuta käyttävälle teollisuudellekin vähenevät. Tämän seurauksena metsänomistajien puunmyyntimahdollisuudet lisääntyvät Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

66739

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

13.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt