Hanke
- 42450

Suomi-neidon Tunturi-Lappi100

Leader Tunturi-Lappi ry

28.02.2017 - 30.12.2017

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017. Teemaan liittyen ympäri maata järjestetään mitä moninaisempia tapahtumia, näytelmiä, esityksiä, tempauksia ja toimia. Juhlavuoden kokonaisuuden rakentamisesta vastaa Suomi 100 -sihteeristö valtioneuvoston kansliassa. Juhlavuoden alueellisesta toteutumisesta eri puolilla Suomea taas vastaa maakuntien liitoista ja kuudesta suurimmasta kaupungista koostuva Suomi 100 -alueverkosto. (http://suomifinland100.fi/info/) Koska useampi kylä, yhdistys ja järjestö ovat heränneet teemaan ¿Tehemä yhessä¿, on Leader Tunturi-Lappi ry ottanut kopin suunniteltavien investointien rahoittamisesta käynnistämällä teemaan liittyvän investointiteemahankkeen. Teemahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa pienten juhlavuoden juhlallisuuksiin liittyvien tapahtumien, näyttelyiden, esitelmien tai vastaavien pieniin investointeihin liittyvien hankintojen rahoittaminen ja tukeminen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti juhlavuoden tapahtumiin ja tempauksiin ja liittyvät alueen kyläläisten aktivointiin yli sukupolvien yhteisen tekemisen teemana. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tapahtumaan liittyvien materiaalien hankinta, rakentaminen, investointi. Koska kyseessä on yleishyödyllinen investointihanke, tulee hankintojen olla kaikkien vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42450

Aloituspäivämäärä

28.02.2017

Loppumispäivämäärä

30.12.2017

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Alatoimenpide

7.0 Koordinointiosa 7 toimenpide

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointiosa 7 toimenpide

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt