Hanke
Kehittämishanke - 142724

Supernanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille

Ruskon kunta

01.10.2020 - 17.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Supernanny - lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille -hankkeessa kokeillaan uudenlaista helposti ja joustavasti kirjastosta lainattavissa olevaa palvelumuotoa lapsiperheille Ruskon kunnassa. Supernanny-palvelu tarkoittaa kotiin lainattavaa kokenutta kasvatusalan ammattilaista, joka voi auttaa lapsiperheitä normaaleissa kasvatusasioissa sekä perhe-elämän pulmissa ennen kuin pulmista kasvaa suurempia. Pilotoitavaa toimintamallia matalan kynnyksen lainattavasta kasvatusavusta voidaan kokeilun jälkeen ottaa käyttöön muissakin maaseutumaisissa kunnissa, joissa sekä sote-palvelujen että järjestöjen palvelujen saatavuus on heikkoa. On syytä painottaa, että kyseessä ei ole kuitenkaan lakisääteinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu vaan matalan kynnyksen vertaistuki, jonka tuottamisessa voidaan jatkossa hyödyntää uudella tavalla paikallisia vapaaehtoisia järjestötoimijoita kiinteänä osana kuntien omaa käytännönläheistä hyvinvoinnin edistämisen toimintaa. Hanke edistää maaseudun elinvoimaa ja lisää sen vetovoimaa lapsiperheiden keskuudessa monipuolistamalla maaseutumaisten kuntien järjestöjen ja julkisten toimijoiden palveluvalikoimaa ja yhteistyötä. Vähentämällä lapsiperheiden yksinäisyyttä ja ehkäisemällä syrjäytymistä se myös vahvistaa maaseudun sosiaalista kestävyyttä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

142724

Aloituspäivämäärä

01.10.2020

Loppumispäivämäärä

17.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt