Hanke
Kehittämishanke - 295124

SuperSuksee

MTK Keski-Pohjanmaa ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

SuperSuksee-hanke toimii Keski-Pohjanmaan maakunnassa sekä Kalajoen, Alavieskan, Ylivieska, Sievin ja Reisjärven kunnissa 1.9.2024-31.12.2026. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret maatalousyrittäjät. Välillisenä kohderyhmänä ovat tilanpidosta luopuvat maatalousyrittäjät, alan opiskelijat ja muut alasta kiinnostuneet nuoret sekä maatilojen työntekijät. Hyödynsaajia ovat myös maatalouselinkeinon parissa töitä tekevät asiantuntijat ja muut sidosryhmät. Hankkeen hakijana on MTK Keski-Pohjanmaa ry ja osatoteuttajina Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja ProAgria Keski-Pohjanmaa ry. Maatilojen lukumäärän vähenemisen seurauksena nuoria maatalousyrittäjiä on entistä harvemmassa, ja heidän verkostonsa harvenevat edelleen. Yrittäjäuran alkaessa on edessä uusi elämänvaihe ja maatilan johtamisen haasteet. Tässä vaiheessa eteen tulee runsaasti uusia asioita, joihin on tarvetta etsiä ratkaisuja toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. Maatilojen jatkuvuus edellyttää onnistuneita omistajanvaihdoksia. Maatiloilla on korkea riski sille, että omistajanvaihdokset eivät onnistu parhaalla mahdollisella tavalla. Tilarakenteen muutos haastaa myös omistajanvaihdoksia ja tekee niistä entistä monimutkaisempia, ja sukupolvenvaihdosprosessissa ei läheskään aina lähdetä ajoissa liikkeelle. Hankkeen tavoitteena on, että nuorten maatalousyrittäjien verkostoituminen vahvistuu ja yhteistyö muiden yrittäjien ja sidosryhmien kanssa lisääntyy, sekä maatilojen spv-prosessi selkeytyy ja se hallitaan koko laajuudessaan entistä paremmin ja tulevaisuudenusko lisääntyy. Hanketta toteutetaan kolmena eri työpakettina: (1) Nuorten viljelijöiden aktivointi ja yhteistyön lisääminen, (2) SPV-verstaan pilotointi ja (3) hankehallinto. SuperSuksee-hankkeessa suunnataan kohti nuorten maatalousyrittäjien parempaa tulevaisuutta ja alan vireää vetovoimaa sekä kohti maatalousalaa tärkeänä tulevaisuuden elinkeinona ja osana maaseudun huikeaa elämää.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

295124

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO7

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt