Hanke
Kehittämishanke - 133221

Suupohjan helmet

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

25.06.2020 - 25.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tehdään uusi matkailuun painottuva VisitSuupohja -sivusto, jonka avulla saadaan paremmin esille alueen upeat matkailukohteet ja erityisesti sivusto palvelee myös alueelle hyvin todennäköisesti tulevia Geopark-matkailijoita. Hankkeessa uudistetaan myös Seikkaile Suupohjassa -osio, joka pitää sisällään alueen lähimatkailu- ja luontokohteet. Kohteet käydään läpi ja tarkistetaan tiedot, lisätään uusia kohteita ja lisätään kohteista uutta materiaalia esim. videoita tai panorama-kuvia hyödyntäen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

133221

Aloituspäivämäärä

25.06.2020

Loppumispäivämäärä

25.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt