Hanke
Kehittämishanke - 160649

Suupohjan kesätaiteilijat

Kauhajoen kaupunki

31.03.2021 - 15.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suupohjan kesätaiteilijat -hankkeessa tuotetaan Suupohjan neljän kunnan alueelle asukkaiden kulttuurihyvinvointia tukevaa osallistavaa toimintaa. Elämykset tuotetaan yhteistyössä ammattitaiteilijoiden ja kuntalaisten kanssa kaikissa Suupohjan kunnissa. Asukkaat osallistuvat erilaisten taideprojektien tekemiseen ja tuottamiseen. Taideprojektit mahdollistavat kuntien väestölle taiteen ja kulttuurin tutuksi tulemisen. Samalla pilotoidaan taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia maaseudulla sekä edesautetaan alueellisen taiteen ja kulttuurin välittäjätoiminnan rakentumista. Välittäjätoiminta on taiteen ja kulttuurin eri toimijoiden eli taiteilijoiden, harrastajien ja kulttuurin kuluttajien välistä vuorovaikutusta sekä aitoa yhteistyötä. Toiminnan tarkoituksena on avata näkemyksiä kulttuurin ja taiteen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Suupohjan kesätaiteilijat -hankkeeseen palkataan kaksi taiteilijaa kesäkaudelle 2021. Kesätaiteilijat toimivat kaikissa Suupohjan kunnissa (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

160649

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

15.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt