Hanke
Kehittämishanke - 198565

Suurijärvi -hanke

Olavin Retkeilijät ry

31.03.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään Suurijärven (n. 1,5 km x 0,4 km) soveltuvuutta virkistyskalastuskohteeksi ja sen kaupalistamiseksi. Hankkeen aikana selvitetään veden laatua, rakenteiden tarvetta ja kustannuksia, pohditaan ja vertaillaan erilaisia hallintomalleja kohteen ylläpitoon ja tuotteistamniseen. Vertailutietoa haetaan muista virkistyskalastuskohteista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

198565

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt