Hanke
Kehittämishanke - 103019

SUVI- liiketoimintaa luonnontuotteista

Kuudestaan ry

31.08.2019 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Biotalous on voimakkaan kehityksen alla Euroopan Unionissa (EU). Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Myös elintarviketeollisuus ja metsistä saatavat luonnontuotteet kuuluvat biotalouden piiriin. Tällä hetkellä erityisesti luonnon omista raaka-aineista valmistetut tuotteet ovat kysyttyjä, mikä voi vahvistaa suomalaista elintarviketeollisuutta. Suomessa suurin biomassavara on metsät, joiden mahdollisuuksia elintarviketeollisuudessa ei ole vielä kaikilta osin tunnistettu. Hankkeella edistetään alueiden ja alan toimijoiden kansainvälistymistä sekä alan osaamisen lisäämistä metsiin perustuvien luonnontuotteiden osalta. Hankkeen aikana edistetään ja syvennetään kansainvälistä yhteistyötä Leader-alueiden Kuudestaan, Yhyres sekä Põlvamaa kanssa metsiin pohjautuvassa luonnontuoteliiketoiminnassa verkostoitumista ja osaamisenvaihtoa edistäen. Hankkeen avulla välitetään tietoa luonnontuotealasta yleisellä tasolla ja kehitetään luonnontuoteliiketoimintaa käytännön tasolla kansainvälistä Leader- alueyhteistyötä hyödyntäen Suomen ja Viron välillä. Hankkeen tavoitteena tiedonvälityksen avulla kehittää luonnon keruutuotteiden hankintalogistiikkaa ja lisätä luonnontuotteiden käyttöä elintarviketeollisuudessa ja kuluttajien ruokatottumuksissa. Hankkeen työpaketit ovat seuraavat: TP1. Alueelliset toimet ovat lähtötilanteen kartoitus ja kehitystarpeet (Kuudestaan, Yhyres, Põlvamaa) TP2. Yhteiset toimet. Verkostojen luominen ja osaamisen vaihto. TP3. Tiedon jalkauttaminen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

103019

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt