Hanke
Kehittämishanke - 256782

Sydänkylät-hanke

MTK-Tiistenjoki ry

- 30.10.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lapualla sijaitsevien Tiistenjoen, Lakaluoman ja Ylikylän kylien yhteinen hanke. Sydänkylät -hankeen tavoitteena on saada kartoitettua kylien alueella olevat tyhjät asuinkiinteistöt ja tuoda neuudelleen asumisen piiriin. Hankkeen markkinointi- ja viestintä tullaan keskittämään ”Sydänkylät” -brändin alle. Viestinnän keinoin tuodaan kohderyhmille tutuiksi hankkeen tavoitteet ja kannustetaan kiinteistöjen omistajia joko myymään tai vuokraamaan kiinteistöt edelleen uusille asukkaille. Hankkeen tavoitteena on kylien asukasmäärän kasvattaminen, sekä Tiistenjoen alakoulun toiminnan turvaaminen pitkälle tulevaisuudessa. Hankkeessa pilotoidaan kasvukylien markkinointikampanja, johon sitoutetaan mukaan myös kylienjärjestöt, yhdistykset ja yritykset. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan myös kolmen kylän yhteiset verkkosivut, josta keskitetysti ja helposti pystytään saamaan selville alueen palvelutarjontaa. Hankkeen tuloksena syntyy myös kylille uusi kasvu- ja kehitysstrategia. Kylillä olevat vetovoimatekijät nostetaan voimakkaammin esille ja markkinoidaan kyliä maaseutumaisena asuinaluevaihtoehtona Lapuan kaupungissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256782

Loppumispäivämäärä

30.10.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt