Hanke
Kehittämishanke - 263911

Sydänturvallisuutta Kanta-Hämeeseen / kehittämishanke

Sydän-Suomen alue ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat suomalaisten yleisin kuolinsyy. Yleisin sairaalan ulkopuolisen sydänpysähdyksen aiheuttaja on sepelvaltimotauti. Joka päivä vähintään kahdeksan suomalaisen sydän pysähtyy yllättäen sairaalan ulkopuolella ja heistä vain noin joka kymmenes selviytyy. Sydänturvallisuus muodostuu ihmisten elvytysosaamisesta ja mahdollisuudesta saada sydäniskuri käyttöön nopeasti. Sydänturvallisuus keskittyy tietyille alueille eikä jakaudu yhdenvertaisena. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että panostamalla maallikkoelvytyksen kehittämiseen ja sydäniskurien saatavuuteen, sydänpysähdyksestä selviytyminen pystytään jopa kaksinkertaistamaan. Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelun mukaan Kanta-Hämeessä on 169 537 asukasta kohti 230 sydäniskuria. Suurin osa sijoitetuista sydäniskureista sijaitsee taajamissa. Vain 9 % sydäniskureista on saatavilla 24/7. Järjestelmällistä matalan kynnyksen ohjausta sydäniskurin käyttöön tai sydänpysähdystilanteessa toimimiseen ei ole. Hankkeen päätavoitteena on hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääntyminen Kanta-Hämeen maaseutualueilla vahvistamalla asukkaiden ja yhteisöjen osaamista ja yhteistyötä. Tätä tavoitetta hanke toteuttaa lisäämällä ja tukemalla asukkaiden ja toimijoiden mahdollisuuksia saada sydäniskuri käyttöön sydänpysähdystilanteen sattuessa, tietoa ja osaamista sydänturvallisuudesta ja auttamisvalmiuksia sekä aktiivisuutta varautua sydänpysähdystilanteisiin ennalta. Hankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat Kanta-Hämeen alueella toimivat sydänyhdistykset, joiden paikallistuntemus ja verkostot vahvistavat hankkeen etenemistä ja toimintojen toteuttamista. Kehittämishanke yhdessä investointihankkeen kanssa on yleishyödyllinen turvallisuuteen keskittyvä satsaus maaseudun tulevaisuuteen, jonka toimenpiteillä parannetaan maaseudun asukkaiden ja toimijoiden mahdollisuuksia elää ja toimia asuinympäristössään sekä vahvistaa asuinympäristönsä turvallisuutta yhdessä toimimisen ja osaamisen kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

263911

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt