Hanke
Kehittämishanke - 13564

Sykettä

JyväsRiihi ry

01.09.2015 - 24.06.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Sykettä -tiedonvälityshankkeen päätavoitteena on lisätä ja monipuolistaa maaseutuohjelman ja alueellisen maaseutusuunnitelman viestintää Keski-Suomessa. Se tiedottaa tehokkaasti maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuuksista, sekä vahvistaa ja luo toimivia yhteistyöverkostoja. Hankkeessa tuodaan esille yritys- ja hankerahoituksen mahdollisuuksia ja tuloksia erilaisin toimenpitein ja kokeillaan alueella uusia viestintämenetelmiä. Hankkeen kautta tuodaan positiivisella tavalla esille millaisia mahdollisuuksia Keski-Suomen maaseutualueilla on tarjolla työhön, yrittämiseen, asumiseen ja omaehtoiseen kehittämiseen. Samalla vahvistetaan yhteistyöverkostojen syntymistä. Hankkeeseen palkataan tiedottaja tehostamaan ohjelmaviestintää. Tiedotusmenetelmiä ovat mm. tiedotuslehti, verkkotiedote, sisällön tuottaminen erilaisiin viestintäkanaviin ja kotisivuille, materiaalin tuottaminen sekä maaseuturahaston toimijoille että tiedotusvälineille, erilaiset maakunnalliset ja alueelliset toimijoiden tapaamiset sekä hyvien hankkeiden ja käytäntöjen esille nostaminen mm. tutustumiskierrosten kautta. Hankkeen tuloksena tietoisuus hanketoiminnasta ja hankerahoituksen mahdollisuuksista ja sillä saavutetuista tuloksista lisääntyy. Keski-Suomen maaseutuohjelmiin liittyvä tiedottaminen ja viestintä tehostuvat ja toimijat saavat käyttöön monipuolisempia tiedotusmateriaaleja ja - kanavia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13564

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

24.06.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt