Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 20864

SyöteMTB – Syötteen maastopyöräilyreitit

Metsähallitus

01.04.2016 - 07.01.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maastopyöräilyn suosio on kansainvälisesti voimakkaassa kasvussa ja harrastajien määrä Suomessa lisääntyy nopeasti. Koska Syötteellä pyöräilyreittien kysyntään vastattiin varhaisessa vaiheessa, reilussa viidessä vuodessa Syöte on asemoitunut valtakunnalliseksi maastopyöräilyn kärkikohteeksi. Pyöräilijämäärät ja pyöräilytapahtumat ovat vuosi vuodelta kasvaneet lisäten reittien käyttöpainetta ja alueen mainetta. Matkailusektori on lähtenyt kehittämään pyöräilijöille varta vasten suunniteltuja palveluita. Hankkeessa varmistetaan Syötteen matkailualueen maastopyöräilyreittien kestävyys pitkällä aikavälillä ja soveltuvuus uusille kohderyhmille. Syötteen reittien taso on heikentynyt viime vuosina johtuen mm. puutteellisesta reittirakentamisesta, sateisuudesta ja kysynnän kasvusta. Pyöräilyreitit ovat monikäyttöreittejä, jotka palvelevat myös patikointia, polkujuoksua ja lumikenkäilyä. Hankkeessa kunnostetaan kaikki Syötteen maastopyöräilyreitit. Uutena aloittelijoille suunnattuna reittinä toteutetaan Iso-Syötteen Huipunladulle kolmiosainen reittikokonaisuus. Syötteen kesäaikainen reittitarjonta monipuolistuu vaikka ylläpidettävien reittien kokonaismäärä ja ylläpitokustannukset hankkeen ansiosta pienevät. Syötteen nykyiset kolme kohtalaisen vaativaa maastopyöräilyreittiä palvelevat ennen kaikkea kokeneita lajin harrastajia. Hankkeen toimenpiteillä luodaan vaativuudeltaan eritasoisia reittejä myös aloittelijoille. Helppojen ja hyvin opastettujen reittien tarve korostuu erityisesti matkailuyrittäjien palveluita käyttävien kokemattomien pyöräilijöiden kohdalla. Hankkeen tuloksena on viisi eritasoista, hyvin opastettua maastopyöräilyyn rakennettua monikäyttöreittiä Syötteen alueella. Hankkeen kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat Syötteen lähiseudun asukkaat, matkailijat, matkailuyrittäjät, harrastajat sekä tapahtumajärjestäjät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

20864

Aloituspäivämäärä

01.04.2016

Loppumispäivämäärä

07.01.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt