Hanke
Investointihanke - 282111

Tähkälän seurantalon korjaus

Leipämäen maa- ja kotitalousseura ry

- 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankeessa on tarkoitus vaihtaa Tähkälän seurojentalon ulkovuoraus, läpimaalata talo, korjata ovien yläpuolella olevat katokset ja laittaa taloon rännejä. Hanketta on toteuttamassa Leipämäen maa ja kotitalousseuran jäseniä, talonmiehiä ja hallituksen jäseniä. Hankkeen tavoitteena on talon houkuttelevuuden ja energiatehokkuuden parantaminen sekä talon kunnostaminen ja säilymisen varmistaminen. Hankkeen tuloksena voidaan olettaa talon käyttöasteen nousu ja tapahtumiin osallistuvien ihmisten määrän nousu. Kohderyhmänä alueella asuvat, lähiseurat, kesäasukkaat ja ulkopaikkakuntalaiset. Hanke aloitetaan alkukesällä 2024 ja ennakoitu valmistumisaika syyskuu 2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282111

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt