Hanke
Yritysryhmähanke - 274192

Tahkon kansainvälinen yritysryhmähanke – Tahko – The destination for every season

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tahkon kansainvälisen matkailun kehittämisen yritysryhmähankkeen, Tahko - Destination for every season, keskeisenä tavoitteena on 1) saada Tahkolle lisää kansainvälisiä matkailijoita lähimarkkinoilta eli Baltian maista, Keski-Euroopan saksankielisistä maista ja Espanjasta, 2) solmia uusia matkanjärjestäjä-asiakaskontakteja, testata kohdennettuja myynti- ja markkinointitoimenpiteitä valituilla kohdealueilla sekä 3) lisätä Tahkon yrittäjien osaamista kv-matkailijoille suunnattujen tuotepakettien kokoamisessa, markkinoinnissa sekä myynnissä. Yritysryhmähanke koostuu kolmesta toisiinsa saumattomasti liittyvästä työpaketista, työpaketissa yksi, TP1 kootaan ja tuotetaan lisää uudenlaisia, vastuullisia kansainvälisille matkailijoille sopivia tuotekokonaisuuksia. Työpaketissa kaksi, TP2 tuotetaan Tahkon alueen kansainväliseen markkinointiin ja myyntiin sopivaa materiaalia eri vuodenaikoina toteutettavista palveluista huomioiden valitut kohdealueet. Työpaketissa kolme, TP3 solmitaan uusia ja lujitetaan entisiä yhteistyösuhteita potentiaalisten matkanjärjestäjien kanssa esittelemällä aluetta paikan päällä ja eri messuilla, workshopeissa, pre- ja post-toureilla. Hankkeessa testataan tekoälyn hyödyntämistä markkinointikampanjoiden suunnitteluun, sisällöntuotantoon sekä myyntiin ja asiakaspalveluun liittyen. Tässä kaksivuotisessa (2024-2025) yritysryhmähankkeessa ja pilottitestauksessa on mukana Tahkon alueen veturiyrityksiä, joilla on jo valmiudet toteuttaa kansainvälisille matkailijoille sopivia tuotteita, markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä: PNT Active, Tahko Mountain, Panorama Resort ja lisäksi hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat yhteistyökumppaneina Break Sokos Hotel Tahko ja TAHKOcom. Kaikissa toimenpiteissä huomioidaan vastuullisen matkailun periaatteet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

274192

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Yritysryhmähanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmähanke sosioekonomisen rakenteen kehittämiseksi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt