Hanke
Kehittämishanke - 209019

Taide elää minussa

KulttuuRilla ry

31.12.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Taide elää minussa -hanke toimii koko Kalakukko ry:n alueella. Sen toteuttajana on siilinjärveläinen kulttuuriyhdistys KulttuuRilla ry. Hanke luo edellytyksiä lasten, nuorten ja perheiden kulttuurin kokemiseen ja itse tekemiseen eri taidemuodoin. Se yhdistää kulttuurialan ammattilaiset ja kohdealueen lapset ja nuoret tekemään ja kokemaan yhdessä. Hankkeen toimenpiteet auttavat lapsia ja nuoria rohkaistumaan olemaan itse taiteen tekijöinä, jolla saavutetaan monialainen taidepedagoginen näkökulma. Puolitoista vuotta kestävän hankkeen aikana painotetaan erityisesti kesällä tarjottavaa mielekästä tekemistä, jolloin harrastusmahdollisuuksia, erityisesti haja-asutusalueilla, on vähäisesti tarjolla. Hankkeessa luodaan yhteinen kulttuurintuottamisen toimintamalli, jossa viiden kunnan alueilla toteutetaan samanlaista, osallistavaa kulttuuritarjontaa kiertävien taidematkalaukkujen ja verkossa olevien, avoimien sisältöjen avulla. Kaikkiin alueen yläkouluihin tuodaan kahden lukukauden aikana kiinnostavat taiteen ammattilaiset kulttuurikummeiksi, jotka puolestaan aktivoivat yläkoululaisia osallisuuteen. Alueen neljälle yläkoululle tarjotaan taidetyöpajat, joissa parannetaan lähiympäristön ja -yhteisön viihtyvyyttä kuvataiteen keinoin. Hanke tarjoaa nuorille taideharrastajille kesätöitä, tekee tutuksi kulttuuriyrittäjyyttä, tarjoaa kouluilla tapahtuvaa kulttuurikummitoimintaa sekä monitaiteellisia välineitä varhaiskasvatuksen käyttöön. Hanke tekee yhteistyötä kunnassa toimivien kulttuuripalvelujen tarjoajien ja kouluttajien kanssa. Hanke osallistaa lapset ja nuoret tulemaan mukaan maksuttomiin kulttuuripalveluihin yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Siinä nostetaan esiin lasten ja nuorten kulttuurikenttä, lisätään kulttuurin kokemisen mahdollisuuksia ja kannustetaan lapsia ja nuoria kulttuurin tulevaisuuden tekijöiksi. Hankkeen avulla lisätään kulttuurialan työtilaisuuksia sekä nuorille että lähialueen ammattilaisille. Hankeaika on 1.1.2023 - 31.10.2024

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

209019

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt