Hanke
Kehittämishanke - 200030

Taide -ja kulttuurikeskus Onnintupa II

Kulttuuriyhdistys Karikko ry

31.05.2022 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa juurrutetaan ja kehitetään green art -toimintamallin mukaista taide- ja kulttuurikeskustoimintaa Lappajärven Onnintuvalle sekä selvitetään jatkuvan toiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä toimintamallille. Edellisessä hankkeessa Taide- ja kulttuurikeskus Onnintupa kehitettiin green art -toimintamallia sekä pilotoitiin toimintamallin toimintaa. Lähtökohtana on paikallinen osaaminen, kulttuuri ja kulttuuriperintö, niiden moninainen hyödyntäminen taide- ja kulttuuritoiminnassa/taide- ja kulttuuripalveluissa. Perusajatuksen on tuottaa ns. lähikulttuuria, joka on helposti saavutettavaa. Taidetuotannoissa hyödynnetään paikallisia tarinoita, ympäristöä, historiaa, kulttuuriperintöä, osaajia, paikallisidentiteettiä ja niistä luodaan taidetta. Hankkeessa lisätään ja kehitetään yhteistyötä ja verkostoitumista taide- ja kulttuuripalvelujen tuottamisessa. Kumppaneina ovat kunta, alueen kulttuuritoimijat, matkailutoimijat, luovan alan yritykset, seurakunta. Tavoitteena on monipuolisen ja laadukkaan tarjonnan taide- ja kulttuurikeskus, joka on helposti saavutettavissa ja palvelut helposti saatavilla, matalankynnyksen kulttuuri- ja taidetoimintaa. Toiminnassa tavoitteena on edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin ja taiteeseen. Juurruttamisen tärkeä tekijä on toiminnan taloudelliset toimintaedellytykset. Hankkeessa selvitetään jatkuvan green art -toimintamallin mukaisen taide- ja kulttuurikeskuksen toiminnan taloudelliset toimintaedellytykset. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, sillä on vanha yhteys Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiaan ja se on Aisaparin Merkki päällä -ohjelman mukainen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

200030

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt