Hanke
Kehittämishanke - 268712

Taidot

Hankasalmen 4H-yhdistys r.y.

- 30.05.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Taidot -hanke kouluttaa, ohjaa ja opastaa nuoria työelämään ja yrittäjyyteen. Hankkeessa järjestetään koulutuksia, tapahtumia, mahdollistetaan työpaikkoja, opetellaan yrittäjyyttä ja työelämän taitoja sekä tapahtumien järjestämistä. Hanke opastaa nuorille kestävää kehitystä ja luonnonvarojen hyödyntämistä ja ilmastonmuutoksen huomioimista omissa valinnoissa. Taidot -hanke toteutetaan Hankasalmella ja sen toteuttaja on Hankasalmen 4H-yhdistys. Kohderyhmänä ovat paikalliset 14-29 -vuotiaat nuoret ja hyödynsaajana paikalliset yritykset, yhteisöt, vakituiset ja kesäasukkaat. Toteutusaika on 1.8.2024 - 31.5.2026. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat: 1. Nuorten yrittäjyyskasvatus eli kasvattaa niiden nuorten määrää, jotka näkevät yrittäjänä toimimisen mahdollisuutena tulevaisuudessa. 2. Löytää toimintamalli ja keinot, jotka estävät syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tippumasta pois työelämän alun polulta. 3. Saada nuoret ymmärtämään omat vahvuutensa ja arvostamaan omia taitojaan ja tietojaan. 4. Opettaa nuoria ottamaan omissa valinnoissaan luontoarvot ja ilmastonmuutoksen huomioon ja samalla opettaa heitä kehittämään luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää hoitoa 5. Kasvattaa niiden nuorien määrää, jotka näkevät kotikuntaan palaamisen houkuttelevana vaihtoehtona opintojen jälkeen Hankkeen avulla saadaan lisää nuoria yrittäjiä, kehitetään toimintamalli, jolla pystytään tukemaan nuorten siirtymistä työelämään ja lisätään nuorille osaamista ilmastonmuutoksen estämiseen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

268712

Loppumispäivämäärä

30.05.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt